ctis.pl

  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

Jesteśmy biurem projektowo-wdrożeniowym, której celem jest opracowywanie rozwiązań systemów regulacji ciśnienia dla podwozi różnych pojazdów o kołach pneumatycznych, (czyli posiadających tradycyjne opony dętkowe lub bezdętkowe), które to systemy określane są wspólną nazwą: Centralne Pompowanie Kół, skrótowo CPK, (ang. CTISCentral Tire Inflating System).

Projektujemy od podstaw, wykonuje oraz wdraża do zastosowania systemy CPK (Centralne Pompowaie Kół) do istniejących podwozi o kołach pneumatycznych, dla których fabryczne firmowe rozwiązania podwozi nie przewidywały zabudowy lub montażu systemu typu CPK. W powyższym zakresie możliwy do zaproponowania klientowi jest taki wariant wykonania i zabudowy systemu CPK, który pozwala na częściowy, łatwy demontaż systemu i normalne używanie podwozia bez systemu CPK z opcją późniejszego, łatwego i bezproblemowego skompletowania systemu CPK w zależności od zaistniałej potrzeby – np. pojazd samochodowy porusza się w większości swoich zadań po terenie niewymagającym użycia zalet systemu CPK, ale może zajść potrzeba użycia systemu CPK, i wtedy brak tego rozwiązania wyeliminuje pojazd z wykonania zadania.  

Projektujemy również systemy typu CPK dla ww. podwozi, w których producent przewidział możliwość zabudowy lub montażu systemu w podwoziu, czyli np. takie podwozia, które posiadają tzw. wiercone półosie napędowe.    

Podejmiemy się również zadania uczestnictwa w zaprojektowaniu podwozia o kołach pneumatycznych, w których co-projektant przewiduje montaż lub zabudowę systemu CPK dla projektowanego podwozia.

Bazujemy m.in. na doświadczeniu oraz wiedzy autora systemu, zdobytej poprzez własne nowatorskie opracowania i wynalazki, badania naukowe, zgłoszenia patentowe i uzyskane patenty, oraz poprzez uczestnictwo w targach i pokazach specjalistycznych rozwiązań różnych systemów CPK.